GHOST RIDER: Tirafalo Mokopi

Shocked security guard living in fear after having sex with ghost
HE struck a match stick to murmur sweet nothings to his sweetheart but got a shock of his life.
The minute the room was illuminated, his date disappeared into thin air and not through the door or the window.
THE security guard, Tirafalo Mokopi, 21, of Matsiloje village is convinced that the woman was a ghost and says: “We were just chatting after having sex and when I lit a match, she was nowhere to be found.”
Traumatized, Mokopi who picked the strange woman last Monday near the BZ cemetery, was shocked when he found himself alone in bed after his new lover unceremoniously disappeared from the house.
The young man, who rents a house in Phase IV location in Francistown, revealed that upon checking the door he realised that it was still locked and the windows un-tempered, but no sign of his date.
The still shaken man, however, recalled that the woman earlier on warned that he should not put any source of light on, while they were together, something which he ignored until the miracle happened, right in his bed.
“She warned me when we entered the house that I shouldn’t put on the lights. I only had the biggest fright of my life when she melted into thin air shortly after I lit the matches,” a fear gripped Tirafalo told The Voice and revealed: “The following day when I tried to call the mobile number she gave me, it was off.”
Mokopi who works for Grace Security Company said it all started two weeks ago when he met this beautiful woman, in the evening at BZ location near Monarch, after knocking off late from duty.
“I was walking home when I met this beautiful woman. After chatting for a while I proposed love to her and she accepted me.
He continued: “She gave me a mobile number but every time I dialed it, it was always off until the day she called and asked me to meet her at the same place we met before,” Mokopi related his bizarre brief love affair with the strange woman.
He said it was at this second meeting that the strange woman agreed to accompany him to his rented house where they indulged in sex.
In the middle of the night Mokopi forgot the girl’s warning and struck a stick of match and then realised that he was now alone in the house.
“Since that day, I can’t even sleep,” He said. The young man said he had sex with the strange night lady once using a condom.
Asked for the name of the lady. Mokopi noted that he called her ‘babe’ or ‘sweetie’ on the two days they met. He was hoping to take the relationship to another level, when he found himself in the strange incident.

693
Leave a Reply

Please Login to comment
693 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
640 Comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
PaulBistro

hehehehee…hei!…re a bo nwa hle bojalwa!

ttttttt

o a le aketsa o ne a gogile motokwane or glue

squared

i cudnt agree more with the other guys i mean the guy was hallucinating.

mc

u smoke da wrong weed mr

Mosoroto

yrrrr..o ne o kopanye le bo tima lebone ke apole..

k

ele gore ene ga a itse gore gona le golo mo go tweng ‘wet dreams’! He is just trying to make a story out of nothing…If at all it happened, I believe people can ride loaf of bread…

jij

hahahahahahaha bare re a bonwa tlhe bojalwa hahahaha!!!!!!!!!!!!

wa thapelwa.

Jojoboy

ke sone se tautona a se ganang ka bojalwa sone see..heheheehe..ga go nowe sentle..

setlankana

heeeedu!!

DK

IJA ITS UNBELIEVEBLE IF ITS NOT MOTOKWANE

putra jaya

marakalase(miracles) a ga jona le jonas.a batho ba emise go goga dizolo.he was so hallucinating.haeee cleke!!!

ash

he crazy, he was high on smthn. mxm, waste of space

gao

how can he believe go timisiwa lebone ke mosetsana,and how did he brought home at a such distance in town without lights.he was just having some wet dreams,if u ask him what he found on his dust cover clothes,he will give an answer.the condom ke ya last week a e dirisa with that clever girl of his.i am so sorry to say it out this way.

cap

what kind of weed is this guy smoking? ba tla re golega

sip

One a mo dira sentle.Banna ba tla a latlha boaka jwa gore fa a bona mosadi o mo tswela pelo o kare go ka diragala fela jalo ka banna botlhe.Ebile ga a tlhabiwe ke ditlhong are after making love.sis!Oka kopana le motho lwantlha a bo a setse a mo palama?Fa kene ke bapile le ene ke ne ke ka mo shima mo go maswe.

tswanahunk

o ila kgoro ngwana ke wena

Sejeso

Motho o jele sello

monna wee,o utule gontse jang,ha o bona ke tlogetse bojalwa ke bo ke tsena kereke ke one marakalas one a

o te ko gonna ke go tlhapisitse,gore o ne o lora sentle

justo

o brakile record bafwe2.

mor

Ware le lone leina la sepoko sa gago gao leitse? Naaga monna wa reng? Ako o itlhalose rego utlwe puo monna; letsile go lomiwa lebo le saitse gore le lometswe kae ke bomang legone. OICHEKE!!!!

RAMS O

hahahahaha!!!!!! o mpolaya ka next level ele gore how good was she mo eleng gore the guy thought of that….

mmualebe II

Cum on man , You find a lady at night alone then you propose ,then she says nyweee , aint something fishy there ,A LADY ALONE AT NIGHT ,mazimbakwe ale kanakana ,You gota be kidding us man ….o icheke , se tsee mosadi obo omo isa lapeng , o tlaa bona JOshua …lmao

kozy

o nwa o bo o peipa o sa ja mr,o icheke

kozy

nnyaa ruri next level.hahahaaaaaaaaaaaaaaaaaa,ya bosigo ko mabitleng,o sebete e le ruri

McinTosh

lol,rily niece,o mpontshe mabita a teng rra nna ke nne ke ya go ruma ngwana

metal

may b is true if at all u believe in ghost

mena

hehehehe…. mare re go gogiwa phetelela fa go Tirafalo

Bk

motokwane ga o gogelwe mo tlaleng…o tla golega batho..ijaaa!! hahahaha…

thibos

hw can u find a beautiful woman alone during de nyt nd nt suspect sumthn?de next thn o mmitsa bo babe,swity.de world is sick.o icheke!

poleite

o se tshege yoo weleng mareledi a sale pele, ere o bona bodiba bo jeleng wa ga mmaago o bo kekoge. bathong ga kere mokau o bua nnete kana nnyaa mme fela dilo di direga botsang ba tati siding le tlaa kgaoga dipelo.

pple of this kind ned their balls removed ,what kind of man is he,and wer does he cum 4rm.if i met him be myself i wil show him the dark side of life that he wil never 4get.pple should stop smoking motokwane ,u met a girl the same dai and u want go mo palama this is sickness ghostman,u should wacth uot the next time u will find ur balls on the roof of ur house.

Sunapapa

Moshianyana yo oa lwala,oka bona le matlho a gagwe gore kea di hallucinations,ke mang yoo ka mo emelang a thontse jaana,le dipoko dika sia,o ijesa dijo tsa ditoro,THE VOICE le yone e senya front cover kago repota ka motlhaka yoo,owaaiii! kana le yone e maswe mogo gogeng letlhaku!

zee

Motho yo o bolawa ke nopa ga gona sepoko sa sepe ,a emelle a batle ngwanyana ,ale kananyana ao!.

Sunapapa

Heela Zee,baba tshwanang le yoo lego pinelela goa mo tshwanela,oka batla ngwana waga mang?ke gone fela go ijesa dijo tsa ditoro,le gale kana basadi ba pelo kgale re tloge re hakgamale the voice ere jaanong Tirafalo oa nyala

mike

Motho yo wa lona oa tsenwa. O kile a bona kae sepoko se tsena mo shopong se reka cellphone.Le gone a re neele nomoro re i cheke ko bo mascom/orange re bone gore ke ya ga mang.E le gore le gone sepoko sa teng se ne se sa ralale dipone fa se ya go jewa.Monna o batle ba ZCC ba go direle kosha otherwise o santse o tla ja dipoko.O lese motokwane boy you are still too young.

Chris M

‘Ghost rider.’! Chenjelani please! Why is this even a story?!

Godfather

ao my guy wena jaanong o spana jang, o bone sono mfwe2, if at all o ne o sa peipa sumtin wa bona coz eish….

addie

this is not the first time we here such things. satnism is there in this country pls don’t blame him.the world sick,batho ba ratana le dintsa ko bo ramotswa we need to pray guys

roots

let them say storys batla sebona bare ogoga matokwane le jalwa ba lwala tlhaloga okare ga se maafrica

world cup 2010

the voice kana le yone e maaka, this is one stupid story e rekesang dipampiri! ppl, we all knw whn the voice comes up wth these kind of stories di le mo cover page, ke maaka hela a go rekisa pampiri! hw on eart cn sb make love to a ghost? di editor tsa this paper ke ipotsa ba akanya jang..!!

Dawg

ao modimo wa tshwaro o jeleng borara le nna ngwana o tla a nja braa yaka go tlaa siama dilo kana di a diragala e le ruri lefatshe le a fela god be with u

Q

Lesa gore tshamekisa…..

majaalela

ah Tirafalo o pekiswa ke nopa

Ceaze

majalwa a go tweng a khanselwe ko kgatleng go riana a teng ko North?batho ba rata publicity mo go sa hlokafaleng–this guy can make a great comedian waitse believe me!!!hahahaha,nxa–

Seminyir

HAhahahaaaa! O itshotisetsang ka sechaba sese kana kana world wide..emisa jindae boy..pasop ditlhase e tla go senya weed gore obo o tsogelwe o nne le di wet dreams bo ore o ne o itshwere ka spoko! ja letsogo papi!

missy

o bakele go tsamaya o sela sela basadi masigo….

uno uno

selo se nopa se kotsi,o lora mo o iphitlhela o dirile mathata!!!Sorry buti,go tla siama!!!

qinter

e ne e le nako ya gore se poke!!!le ja batho go tswen foo la re ke dipoko!!!ga e ne e le nna,ke ne ke tla boa gape,ke go tshosetsa matshelo gor o bakele go tlhola o batla!Ke solofela gore le banna ba bangwe ba ithutile sengwe,ke ne ke ka gagamatsa banna botlhe ditlhaloganyo gore e re ba akanya go batla,motho a ipotse dipotso tse pedi tse tharo…

mikel

maina a motokwane a mantsi:zimbabwean 1st grade,malawian gold,swazi kops,durban poison,chinese babaloo,panana and columbian heaven mothaka yo ene ga lebega asa goga ope mogo yone.tota o neng o gogile eng monna?