Home » Headlines » SEX PEST TEACHERS TO BE SACKED

You are currently browsing comments. If you would like to return to the full story, you can read the full entry here: “SEX PEST TEACHERS TO BE SACKED”.

17 Responses to “SEX PEST TEACHERS TO BE SACKED”

 1. phomphoko 2014/07/07

  lona le lona banna kante balekane ba lona ba rileng? ako le iketileng bana hle banna aaaah

 2. kante motho gale kana a ineeletse bana o tshaba eng mo balekaneng bagwe?? Nxla

 3. Botie 2014/07/07

  AO BO RRA, BOTOKA KE ENG LO NE LO SA CHEKE BA BEREKI KA LONA..!

 4. lo a ineelela dilo ke lona. le lona bana ba lona ba tsoga ba dirwa fela jaaka lo dira bana babatho. lo tshaba eng mo age mate tsa lona. nxa!

 5. Puna 2014/07/08

  This is pathetic.

  To the young girls it is a painful experience, both physically and emotionally.

 6. msolinah 2014/07/08

  Okhooo!! O fitlhela re batla ditshweetso ka bonako mo di casing tse dinngwe..Ga e tshwane le kgang ya Pitsane??Bana ba jewa hela mo gae..E feletse kae ya Pitsane???

 7. K gone ba nyetseng,le rona re je thaka tsa lena??nxla

 8. dazz 2014/07/09

  Some things depend on culture, ga se molato go robala student in some areas esp those areas tsa bo Ngami, Chobe, etc. Gape go koba those teachers doesn’t stop them go ba robala, now they will be free go ba robala. That side mosetsana o nyalwa as young as 12 years, eg, ka Seherero.

 9. bang bang 2014/07/10

  Bana bao basetse ba utlule boloto le bogatsu nyana. They will be chasing those teachers.

 10. bots 2014/07/10

  ok, the teachers are wrong ke a dumalana, jaanong bone bana ba go tweng ba amega ba bone be rutwa eng go bona bagolo ba apotse!? ba ne ba rata le bone, ke gore molao o bakanngwe gore fa ngwana o kalo a dumalana a tlogelwe ka gore ba rutiwa dilo tse dintsi ko skolong mme ga ba di dire, tse ba di idiwang ba di dira. ba rutiwa maitseo mme bontsi ga ba na one, ba rutiwa gore ba seka ba tlhakanela dikoba ba le bannye ba dira, so a bo tlogelwe ba tla ruta ba bangwe…bo teacher bone a ba kojwe le bone

 11. sebui 2014/07/10

  Hei go nna teacher is a curse,banna ba di CEO ba ja bana in town ha mme ga go buiwe sepe,its a known fact gore banna bagolo ba ja bananyana,a molao oo o hetisediwe mo bathong botlhe nt jst teachers.
  Ga ke dumalane le bagolo go dirisa bana mme o kare ba bangwe ba beilwe ka ha mosing ha ba bangwe bone ba aja hela mo lehureng.

 12. CUDDLESOME 2014/07/11

  @Sebui. Nyaa, this is a different issue,
  mo ke stock sa bone kana. Di-CEO le bone ba taa sekela sa bone stock koo. Its just like an Accountant a jele madi mo tirong.

 13. madziyaguma 2014/07/12

  Halala bo teacher halala. Stock Ga se jelwe mo tirong

 14. baipoledi garebobone 2014/07/14

  Koore ale kanakana hela wago raa mosadi le bana are o kobetsweng mo tirong,kana oka nna le ngwana tota a dira ditiro tsa moitimokanyi jaana

 15. bakhabakha 2014/07/15

  aah bana ba rona le bone kor babone le ene yo meno o kare haraka yoo ele selo sa go ka …..mxm

 16. king africanlion 2014/07/18

  Ao borra le ja mo stock(mo semausung sa lona) go lena boikarabelo gotlhelele.

 17. LesD 2014/07/18

  Shame!Lord have mercy

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.