Home » Court Stories » Woman Bites rapist penis

You are currently browsing comments. If you would like to return to the full story, you can read the full entry here: “Woman Bites rapist penis”.

11 Responses to “Woman Bites rapist penis”

 1. GiriH 2014/03/24

  HEHEHE, o mmaakantse

 2. Rozah 2014/03/24

  hhahahahah keng ne a sa mo e amoge hela tota

 3. keeng a ne asae kgaole!

 4. king matontshe 2014/03/25

  ha nkabo a mo kgaotse mae

 5. Nkabo ne a a kgaotse othe..hehe m2 yo neng a mmona a budulala monna yoo..hehe monate the oa lebatsa..koteng ne a lebetse le gore ne a raper

 6. bobbyeiman 2014/03/26

  Ka be a ne a e lomele go fetlhela meno a kopana! Ba batla gone go lomiwa dithala tseee!

 7. Tsotsi Wee 2014/03/26

  of all th offnces rape is the most embrssing of thm all..to ths monster i wsh tht flies fleas ticks &lice & crabs from a thousnd pigs infest his nose ears mouth eyes n armpts..my he gt suprbug infection of th privates & syphls & gonrrhea & aids & tb of testes untl his privates fall at game city choppies..

 8. Mooketsi dudely Thabiwa 2014/03/28

  Ao otla tlhola ae bona kae ne batho

 9. Amantle Seme 2014/05/06

  hehehe

 10. Chilly Baba 2014/05/13

  Lewena one o batlang ko ganong seso e kare o tsere ka dikgoka wamo esunisa kana o go tshwere jang ka yone

 11. dickslot 2014/07/01

  this guy le ene ga a its go raipa,nkabo ere a sena goja abo a tsamaya.o mo dirile sente

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.