Home » Court Stories » SERIAL RAPIST LOCKED UP

You are currently browsing comments. If you would like to return to the full story, you can read the full entry here: “SERIAL RAPIST LOCKED UP”.

8 Responses to “SERIAL RAPIST LOCKED UP”

 1. fasa 2013/02/18

  basop. u wl rot n jail. sa gago sejabana sone ke se se reipang batho ba batho. monate wa nakwana o go isa jail

 2. Mose 2013/02/19

  Sebeteledi tota! Bona matlho a gagwe! A aye go disa poo, le ha aya go kgora.

 3. phomphoko 2013/02/19

  wago tswaaa ole 45 hebert leha ngwaga wa tronko ese 12 mnths wago tswaa o tsohetse o setse ole gay ebile

 4. Torku Makto 2013/02/20

  A baye go mmetelela ko toronkong a tle a utlwe gore gago monate. Go diga morale wa motho.

 5. bots 2013/02/20

  mahoko a mantle Mose, wa go tswa kwa a nonne a jele dijo tsa mahala.
  e kare go ka laelwa mongwe go mo tlhorontsha ko kgolegelong waitse, a mo kgerise tota…

 6. mhata 2013/02/20

  satane le ha o molibile……kathlolo ya teng le yone ga e kgotsohatse waitse

 7. monkmakwati 2013/02/22

  PLZ ALERT ME FA A NTSHIWA KWA TORONKONG,I WL BE WAITIN FOR HIM KA BUDIZZO LE RABA YA DIPOTSANE,DAMN FOOL!!!!!

 8. Faniloh Desmond Magezi 2013/03/21

  so dz dude o tswa a le 45??? afta dilo tse di kana tse a di dirileng??? a ko le nne le gagamatsa melao hle lona

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.